Walls and roofs

Text under construction

En beskrivelse af hvordan mursten og tagsten laves

En skrivelse af hvordan husene mures op

En beskrivelse af hvordan tagene lægges