Covid-19 - retningslinjer for dit besøg

Besøgende, fra det fyldte 15. år, skal for at få adgang til Faaborg Miniby kunne forevise dokumentation i form af enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte.

Det betyder, at følgende dokumentationsmuligheder gælder som adgang for besøgende:

  1. Et gennemført vaccinationsforløb.
    Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
  2. Et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammelt.
    Regnes fra selve testtidspunktet, når du ankommer, og altså ikke fra tidspunktet, hvor du får svar fra din test. Her kan en PCR-test såvel som antigen-test (hurtig test) anvendes.