Byggelaugets historie

Ideen med MiniByen er at genskabe en model, af det gamle Faaborg, som byen så ud i 1890. Dette gøres i forholdet 1 til 10, f.eks. hvis et hus var 10 meter langt, ville det være 1 meter som bygget modelhus. Til dette bruges tegl, og tagsten, og de laves på et mini teglværk og derefter brændes, så disse kan modstå vejr og vind, som alle andre huse der står ude hele året.

Gruppens ide er derfor, at få en ekstra turistattraktion til glæde for både turister med også de lokale.

Det er et oplagt emne, da Faaborg by har mange velbevarede huse, som er opført på det sted hvor de står i dag, og derfor kan ses, hvis der skulle være tvivl om opførsel af huset.

Der blev derfor afholdt stiftende generalforsamling, d. 12.02.92. og foreningen blev dannet, hvor Erik Bigersted blev valgt som formand, Merete Holck som kassere, øvrige medlemmer blev valgt, Knud Kristensen, H.H. Fabricius og Aage Larsen.

Man startede midlertidigt byggeriet på Tømmergården, vi har dog i dag til huse på Byskolen, i to gode lokaler, og mødes hver tirsdag og torsdag fra kl. 9.00 til 12.00. Hvor efterlønnere, pensionister og andre med overskydende tid og lyst bygger husene og alt andet til dem; også vinduer og døre samt div. porte.

Vi holder også en meget vigtig kaffepause hvor mange af dagens emner i MiniBy regi men også samfundsmæssige emner på lokalt, nationalt og verdensplan bliver drøftet (og løst?).