Faaborg anno 1890

Tekst under udarbejdelse

Beskrivelse af hvor historisk korrekt husene er og hvorfra informationerne kommer