Helligåndskirken

Søndag den 22 oktober blev det markeret at Helligåndskirken i Faaborg Miniby er færdigbygget.
Der mangler kun lidt finregulering af terrænet og opførelse af kapel og kirkegårdsmur.

Kirkeindvielse 4

I markeringen deltog ca. 100  besøgende, der efter en fællessang fik en god indføring i kirkens historie med tale af pastor emeritus Ejner Fog-Nielsen, der om nogen kender kirkens forhistorie.
Herefter underholdt Hornes Blandede kor med et par sange.
Efterfølgende var der udskænkning af lidt til ganen og mulighed for at se på kirken og Minibyens øvrige huse.

En rigtig god dag med mange besøgende.

 

Byggeprojekts beskrivelse

Projektet gik ud på at bygge Helligåndskirken, som efter Faaborg Klokketårn (som vi allerede har bygget) er Faaborgs andet vartegn.

Vore byggetegninger der er meget detaljerede, nogle endda kolorerede, arkitekttegninger, der sikrer at vi opnår en tro kopi af Helligåndskirken.

Med sin grundplan på 52 x 23 m og med det højeste punkt på 21m (skaleret ned til 1:10) kan det ikke lade sig gøre at bygge Helligåndskirken i vore værksteder – det må derfor bygges på den, af landmåleren, afsatte plads direkte i udstillingsarealet.

Det betyder at der skal graves og støbes sokkel på stedet, samt laves en byggerende rundt om soklen så vi får en fornuftig arbejdshøjde. Renden skal løbende fyldes op efterhånden som byggeriet skrider frem og senere erstatte af et mindre byggestillads/platforme. I galleriet herunder, ses arbejdet med fundamentet.

Vi forventede en byggetid på 3 – 5 år og hele byggepladsen skal derfor overdækkes med et arbejdstelt, hvor der også skal være plads til lidt byggematerialer. Vi giver vores gæster mulighed for at få et indblik i byggeriet og vi vil opsætte tavler med information til vore gæster.

 • Kirkeindvielse_1
 • Kirkeindvielse_10
 • Kirkeindvielse_11
 • Kirkeindvielse_2
 • Kirkeindvielse_3
 • Kirkeindvielse_4
 • Kirkeindvielse_5
 • Kirkeindvielse_6
 • Kirkeindvielse_7
 • helligaandskirken1
 • helligaandskirken2
 • helligaandskirken3
 • helligndskirken_2
 • helligndskirken_3
 • helligndskirken_4
 

Byggeriet er startet op i foråret 2015. Vi har dannet et ”mini-menighedsråd” der skal varetage byggeriet, de praktiske gøremål og kontakt til rådgivere.

Et af de problemer vi generelt har med vore huse er kondens. Det vil vi i dette byggeri undgå ved bl.a. ventilation, regnvandsfaskiner, isoleret gulv og dræn.

Som noget nyt vil vi gøre det muligt at kigge ind i den færdige bygning hvor man så bl.a. vil kunne se et par lysekroner og et klinkebelagte gulv.

Der er 10 blyindfattede vinduer og 2 udskårne døre, en enkelt og en dobbelt. Desuden en mængde udsmykningsmæssige detaljer.
Der kommer kobbertagrender og nedløbsrør.
Også skal der bruges ca. 80.000 mursten og ca. 27.000 tagsten.

Udover de rådgivere vi normalt kan trække på i givne tilfælde har vi et dette projekt tilknyttet en ekspert inden for renovering og vedligeholdes af fredede og historiske bygninger. De har bl.a. netop gennemført en totalrenovering af Faaborg Klokketårn for ca. 15 Mio. Dkk.

FriseHelligHelligK1